Search
  • Sam

Verlichting, de staat van lichtheid, los van lijden. Waar vinden we die?

Verlichting, een staat van lichtheid, los van lijden.

We lijden voornamelijk door onze eigen gedachten.

Gedachten zijn de oorzaak van ons zelfgecreëerde lijden.

Disclaimer: hier is niks mis mee. Probeer het denken en het leed wat daaruit voortkomt in jezelf niet te veroordelen, dit is menselijk en daarom heel erg natuurlijk.

Toch, de gedachten kunnen de overhand nemen in onze ervaringen.

Ze bestaan uit zorgen over de toekomst en oordelen van het verleden.

Onder al dit denken, onder de gedachten zit verlichting. Onder dit o zo menselijke zit de verlichting.

Dus waar kunnen we naartoe als we ons los willen maken van gedachten?

Is er ergens een stukje houvast, in onszelf, een oer gevoel waar we naar terug kunnen bewegen? Iets wat ons wegtrekt bij dat o zo menselijke?

Wat? Het dierlijke. De aap is mijn metafoor voor verlichting.


We lijken genetisch gezien ontzettend veel op de aap, sterker nog, ik ben van mening dat mensen ook apen zijn. Het gedrag van apen staat gelijk aan de verlichte mens. Niet getergd door denken, maar slechts gevoed door een levend lichaam. Een lichaam dat accuraat en eerlijk reageert op zijn omgeving. Een compleet lichaamsgericht bestaan, een gedachteloos zijn. Dat is wat wij van apen zouden kunnen leren.


Onder dit o zo menselijke zit de verlichting.

100 monkeys / in progress

31 views

Recent Posts

See All

Create Movement Quality (How, W/ boxing examples)

We are rushing in our training more than we realize. We are rushing, almost always. It’s human to rush: we want to skip the unnecessary and be time-efficient. But for quality development in our movem